Kojenerasyon Sistemleri

Güneş ışığının yetersiz olduğu veya elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde suni aydınlatma için toplam güç hesabı yapılarak doğalgaz dan kojenerasyon kurulmaktadır. Bir kombine ısı ve güç ünitesi (kojenerasyon ünitesi) tam anlamıyla ısı ve gücü bir araya getirir. Elektrik üretimi ısı üretir ve bu da serayı ısıtmak için kullanılabilir. Elektrik ürünler için yapay aydınlatmaya güç sağlama amacıyla veya seradaki diğer elektrik sistemleri için kullanılabilir. Isı ve elektriğin bu şekilde aynı anda üretimi enerji tasarrufu sağlar. Bir kojenerasyon ünitesi aynı zamanda çevre dostudur, çünkü nispeten temiz bir üretim sürecidir ve fosil yakıtların etkin kullanımını sağlar. Ayrıca, kojenerasyon ünitesinden emisyon gazlarını temizlemek ve oluşan CO2 gazını seradaki bitkileri karbon gübrelemek kullanmak mümkündür. Kojenerasyon üniteleri çeşitli kapasitelerde mevcuttur. Şirketinizin büyüklüğü ve elektrik gereksinimlerine göre en iyi çözüm konusunda size memnuniyetle tavsiyelerde bulunacağız.