Fizibilite ve Etüd

Fizibilite etütlerinin hazırlanması, (işletmenin kar -zarar tablosu, geri dönüşüm yılı, nakit akış tablosu, yatırım harcaması, üretim planı, işletme giderleri, finansman planı vb. konuları içerir). Yatırım yapılacak yerin belirlenmesi, mevcut yerlerin ayrı ayrı değerlendirilip avantaj ve dezavantajlarının raporlanması, iklim ve meteorolojik verilerin analizi, bölgenin ekonomik ve demografik yapısının incelenmesi, pazar koşullarının araştırılması ve raporlanması konularında yatırımcının ihtiyaç duyacağı hizmetleri gerçekleştirir. Bölgeye uygun üretim desenini seçer, risk analizlerini yapar. Üreticiye marka oluşturmasında gerekli olan tüm teknik desteği sağlar. Yatırımcıya, yatırımla ilgili ön bilgiler ön fizibilitede yer verilir.Yatırımcı yatırıma olumlu karar verirse tam fizibilite hazırlanır.